Itsenäisyyspäivän juhlintaa 3.12.2018

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe Syystien palvelukeskuksessa 3.12.2018

Hyvät Syystien palvelukeskuksen asukkaat sekä henkilökunta. Arvoisat veteraanit, veteraanien puolisot ja lesket

Olen Irja Remekselä, Malmilaisten veteraanien yhteyshenkilö, kansanedustajaehdokas

Olen tullut tuomaan teille Malmilaisten  rintamaveteraanien itsenäisyyspäivän tervehdyksen. Useimmat nyt paikalla olevista henkilöistä ovat olleet viimeisen Suomessa käydyn sodan aikana lapsia, nuoria tai nuoria aikuisia. Jokainen teistä on omalta osaltaan ollut joko varmistamassa itsenäisyyttä tai rakentamassa meille nuoremmille sitä Suomea, jossa nyt asumme. Yksikään sukupolvi teidän jälkeenne ei tule näkemään sellaisia muutoksia maailmassa mitä te olette kokeneet.

Toivon, että se historia, jonka te olette käyneet läpi, jää elämään meille nuoremmille. Kuvina, kertomuksina, videoituina tarinoina ja kertomuksina omille lapsille ja lastenlapsille. Sotien traumat elävät yhä keskuudessamme – siirtämällä oikeaa ja aitoa tietoa eteenpäin tuleville polville, on mahdollista päästä näistä traumoista sukupolvien myötä eroon. Onneksemme yleinen asenne sota-ajan tapahtumia sekä sodissa mukana olleita kohtaan on muuttunut avoimemmaksi ja vähemmän syyttäväksi. Erityisesti lottien asema on huomattavasti parantunut.

Sotiemme veteraanien määrä vähenee kiihtyvällä vauhdilla – nykyisin elossa olevien määrää ei edes säännöllisesti julkaista. Ylläpitämällä järjestötoimintaa pyrimme varmistamaan sen, että veteraanit saavat mahdollisimman pitkään heille kuuluvan tuen: joko kotona tai kodinomaisessa asunnossa. Järjestötoiminnalla voimme myös vaikuttaa valtiovallan päätöksiin. Malmin Rintamaveteraanit yhdistyi muutama vuosi sitten Kanta-Helsingin osastoon. Toiminta on kuitenkin jatkunut Malmilla: täällä Syystien palvelutalossa tapaamme kerran kuukaudessa kahvituksen ja turisemisen merkeissä.

Tulevana torstaina juhlimme Suomen 101-vuotista itsenäisyyttä. Hyvää Itsenäisyyspäivää teille kaikille.