Kansanedustajaehdokas 2019

Olen 61-vuotias työtön, lyhytaikaisia ala-asteen opettajan töitä tekevä tammikuusta 2019 asti siltamäkeläinen, sitä ennen 15 vuotta pukinmäkeläinen. Pitkällisen ja huolellisen harkinnan jälkeen päätin suostua kansanedustajaehdokkaaksi. Helsingin vasemmistoliiton listalle.

Minulla on laaja-alaista osaamista: yli kymmenen vuotta kokemusta peruskoulusta, vanhusasioiden tuntemusta rintamaveteraanien kanssa työskentelystä, taloushallinto, yrittäjyys, laaja yhteiskunnallinen kiinnostus ja yleissivistys. Tarkemmat tiedot löytyvät työ- ja ajankäytön historia -artikkelistani.

Kansanedustajan ja -ehdokkaan pitää olla laajasti kiinnostunut ja tietoinen yhteiskunnallisista asioista. Vaalityössä on kuitenkin nostettava joitakin asioita muita voimakkaammin esille. Seuraavassa omat nostoni lyhyesti:

Kouluissa oppilaiden tulee saada tasa-arvoista ja erityistarpeet huomioivaa opetusta. Opettajille pitää saada puitteet, joissa voi tehdä työtä opetuksen lähtökohdista.

Eläkeläisille ja ikäihmisille pitää taata riittävä toimeentulo, riittävä määrä palvelutalo- ja laitoshoitopaikkoja. Yksityisille toimijoille vuokra-/palvelumaksukatto.

Pienituloisille pitää tarvittaessa maksaa 16-vuotiaasta alkavan perustulon lisäksi täydentävää tukea. Työttömyysturvalaki on uudistettava ja kaupungin ja valtion taholta lisättävä kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa.

Yksin- ja pienyrittäjiä pitää tukea kehittämällä palkkatukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi. Yrittäjällä pitäisi olla mahdollisuus omatoimiseen rekrytointiin ilman työtä olevien keskuudesta. Yhteistyötä TE-toimistojen kanssa tulee kehittää tähän suuntaan.

Rauhantyö – Suomi allekirjoittaa YK:n ydinasekieltosopimuksen. Yhteistyötä rauhan edistämiseksi muiden maiden kanssa lisätään.

Kampanjan edetessä tulen näitä ja muitakin ajatuksiani avaamaan laajemmaltikin.

Tervetuloa mukaan kampanjaani. Pienikin apu on tarpeen.

Lue myös KU-blogini: https://blogit.kansanuutiset.fi/pitsinnyplaaja/

Sähköposti: irjaeduskuntaan@gmail.com

Puhelin: 041 709 1801

Tukiryhmätili: FI98 7997 7996 8653 87

Työ- ja ajankäytön historia

Luottamustehtävät 10.9.2020

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston varavaltuutettu Helsingistä

Vasemmistoliiton Helsingin piirin hallituksen jäsen

Malminseudun Työväenyhdistys ry. varapuheenjohtaja

Malmin työväentalo Oy hallituksen jäsen

Malmin Järjestötalo ry. johtokunnan jäsen

TYÖ JA AJANKÄYTTÖ 1.1.2004 –

1.3.2021 – 

Eläkeläinen

1.8.2020 – 28.2.2021

Työtön

2.9.2019 – 31.7.2020

Peruskoulun ala-asteen luokanopettaja

Syksy 2016 – kevät 2019

Lyhytaikaisia opettajan sijaisuuksia Helsingin kaupungin opetusvirastossa

11.8.2008 – 31.1.7.2016

Määräaikaiset ala-asteen luokanopettajan virat Helsingin opetusvirastossa

Kevät 2008

Lyhytaikaisia opettajan sijaisuuksia Helsingin kaupungin opetusvirastossa

29.3.2004 – 4.1.2008

Heinon Tukku Oy, osa-aikainen kassa, vaihtelevat tuntimäärät

1.6.2005 –

Lyhyissä elokuva ja tv-ohjelmien tekemiseen liittyvissä projekteissa mukana oleminen joko avustajana tai palkattuna

Vapaaehtoistyö toimintakeskus Messissä

Työväenopiston kursseja: maalaus, piirustus, teatteri, ompelu

Asukastoiminta

Ulkoilu ja muu liikunta fyysisen kunnon ylläpitämiseksi

1.1.2004 – 29.3.2004

Yrittäjätoiminnan lopetuksen jälkeinen elämän uudelleenjärjestely: opiskelupaikan haku ja opiskelun oheen sopivan työn etsiminen.

6.9.2004 – 4.6. 2005

Helsingin Palvelualojen Oppilaitos – pukuompelun ammattitutkintoon valmentava koulutus

TYÖHISTORIAA  – 31.12.2003

1.10.1993 – 31.12.2003

Yksinyrittäjä: Tekstiilipaino Albertec Oy, vuodesta 2000 alkaen kioskitoimintaa.

8.2.1982 – 30.9.1993

Rautakonttori Oy/Tukkukauppojen Oy/Tukorautia Oy

– 31.5.1986    käteiskassa ja reskontra

31.12.1988  koulutussihteeri ja kouluttaja

– 30.4.1991    materiaalijohtaja Jarmo Kuurtokosken sihteeri ja atk-osaston osastosihteeri

– 1.11.1991    Tukon rautatoimiala-ryhmän Jarmo Kuurtokosken sihteeri

– 30.9.1993    Tukorautia Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Kuurtokosken sihteeri

3.9.1979 – 7.2.1982

– M-tietokeskus Oy

– Laskentatoimen hoito

– Tuote-esittelyosaston hoito

– Tutkimussihteerin tehtävät

– Kenttäpäällikön sijaisuus

LISÄKSI minigolfkentän hoitaja, mainosten jakaja, postin kirjelajittelu, tekstiilimyyjä ja myymälänhoitaja, sisälähetti, vaihteenhoitaja, Linnanmäki popcorn- ja hattaramyyjä, pankkitoimihenkilö, Finlandia-talo naulakonhoitaja, dokumenttielokuvan puvustaja ja järjestelijä

TUTKINTOON JOHTANUT OPISKELU

31.5.1979

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto: valmistuminen laskentamerkonomiksi

– oppilaskunnan hallitus, oppilaitoslautakunnan jäsen

MUUTA

Olen käynyt useita sekä työhön että vapaa-aikaan liittyviä kursseja: ammatissa kehittäviä, kielikursseja, harrastuksiin kuten liikuntaan ja kädentaitoihin liittyviä kursseja yms.: näen elämän yhtenäisenä kehittymiskulkuna.

Aktiivisesti olen osallistunut elinympäristössäni oleviin asioihin: oppilaskunnat, taloyhtiöiden hallitukset, asukastoimikunta, tytön luokkatoimikunta yms.

Vapaaehtoistyötä olen tehnyt toimintakeskus Messissä Malmilla vuosina 2004 – 2009. Malmin Rintamaveteraanien sihteerinä aloitin 20.11.2007, vuoden 2011 alusta toimin sekä sihteerinä että puheenjohtajana. Osaston toiminta yhdistettiin toiseen osastoon vuoden 2015 alussa, jonka jälkeen olen toiminut yhteyshenkilönä malmilaisten veteraanien ja Kanta-Helsingin osaston välillä. Tekemästäni yhteiskunnallisesta ja vapaehtoistyöstä minulle on myönnetty 6.12.2015 Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I-luokan mitali.

Syksystä 2018 olen toiminut vapaaehtoisena vetäjänä Pakolaisavun Puhutaan-ryhmässä Kontulassa.

Vuoden 2016 loppuun asti olin 12 vuoden ajan mukana Helsingin Suomenkielisen Työväenopiston näytelmäryhmissä. Koulutusohjelmamuutosten takia en ole löytänyt uutta ryhmää. Jatka lukemista ”Työ- ja ajankäytön historia”

Tasa-arvoista palkkausta?

Kansan Uutisten paperiversiossa 14.9.2018 julkaistu mielipidekirjoitukseni alkuperäisenä tekstinäni:

Pekan päivä: Kello soi kuudelta. Aamutoimet – koko ajan mielessä päivän työt. Kenet pitää erityisesti muistaa. Kello 8.00 luokassa. Materiaalien kasaus ensimmäisille tunneille. Soitot kahdelle huoltajalle koskien tätä päivää. 8.15 oppilaat saapuvat. Oppilas: oletko ope kuullut, että Jukan äiti on kuollut? Kello 11.20 ruokailussa oppilaalle ei löydy ruokaa, jota voisi syödä. Välitunnilta kello 12.30 oppilas tulee kuhmu päässä luokkaan. 13.15 huoltaja soittaa. Hänen lapsensa ei ole viikkoon tiennyt mitä on läksynä. 8.15 – 14.00 opetusta, valvonnat 9.45 – 10.00 ja 12.00 -12.15.

Päivän aikana oppilaat saavat laadukasta ja ajanmukaista ala-asteen opetusta eri aineissa.

Työn suunnittelua. Yhteys kotiin: Pirkolla suuria vaikeuksia lukemisessa ja sosiaalisissa taidoissa. Ota yhteyttä koulukuraattoriin. Kirjaa ylös huomiset yhteydenotot. Kokeiden korjausta. Kello 16.00 alueen yhteinen koulutus aiheesta ”Pedagogiset valmiutemme digitaalisessa kouluympäristössä”. Kello 19.00 kotona. Uuden opetussuunnitelman ja uusien opetustapojen läpikäyntiä.

Tiina tekee samanlaisia työpäiviä. Tiina saa työstään 861,43 €/kk enemmän palkkaa. Kuulostaako oikeudenmukaiselta? Ei minustakaan. Tasa-arvoiseen yhteiskuntaan kuuluu palkkatasa-arvo.

Peruskoulun opettajien palkat voivat erota toisistaan 361,83 –  861,43 euroa kuukaudessa, koska palkkaperuste on puhtaasti koulutukseen pohjautuva. Palkkauksessa ei ole huomioitu työn vaativuutta. Kuitenkin koulutustaustasta riippumatta työn vaatimus on sama. Työn luonteen vuoksi ajatuskin siitä, että vaatimuksissa olisi helpotuksia, on mahdoton. Tämän olen nähnyt yli kymmenen vuoden ala-asteella muodollisesti epäpätevänä työskennelleenä.

Opettajien ylempi korkeakoulututkintovaatimus tuli peruskoulun myötä. Muodollisella pätevyydellä on mahdollisuus saada vakinainen virka. Meillä on ja tulee aina olemaan määräaikaisissa viroissa opettajia, joilla ei ole muodollista pätevyyttä. Muodollisen pätevyyden puuttuminen ei tarkoita, että pätevyys työssä puuttuisi.

Tämä on työehtosopimusasia. Mutta vahvasti myös poliittinen ja yhteiskuntavastuullinen asia. Olisi hyvä, että tähän epäkohtaan puututtaisiin muuttamalla palkkausta tasa-arvoisempaan suuntaan. Ainakin aloitettaisiin keskustelu asiasta.

Koska palkkaa määrittävät perusteet ovat hyvin pitkiä, tässä linkki Kuntatyönantajien sivulle, josta löytyy OVTES palkat 1.5.2018 alkaen: https://www.kt.fi/sopimukset/ovtes/palkat-palkkiot

Peruskoulun opettajien palkkahaarukat

alin                ylin                ero

Lehtori                                                     2102,94        2844,53        741,59

Erityisopetuksen opettaja                     2206,30        2864,28        657,98

Luokanopettaja                                       1983,10        2844,53        861,43

Esiluokanopettaja                                   1923,15        2284,98        361,83

Luokat 7-9 tuntiopettaja                        2102,94        2844,53        741,59

Erityisopetuksen tuntiopettaja             2206,30        2864,28        657,98

Luokat 1-6 tuntiopettaja                        1983,10        2844,53        861,43

Esiopetuksen tuntiopettaja                   1923,15        2284,98        361,83

Alin: joku palkkataulukosta eroava koulutus

Ylin: kaksoistutkinto